Denní program


8:00 - 8:45    příchod dětí do klubu, volná hra a individuální rozvíjení  
9:00 - 12:30  dopolední vzdělávací blok, činnosti rozvíjející řeč, osobnost, komunikaci a pohyb, pobyt venku                      - řízená činnost dle ročního období

 

Aktivity přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí a počasí.