Denní program


8:00 - 8:45    příchod dětí do klubu, volná hra a individuální rozvíjení 

9:00 - 12:00  dopolední vzdělávací blok, činnosti rozvíjející řeč, osobnost, komunikaci a pohyb, pobyt venku 


Aktivity přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí a počasí.